Hotline: 0348419999
Icon Collap

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

MAXBOX cung cấp nhiều phương thức thanh toán, giúp quý khách dễ dàng thanh toán nhất

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Với hình thức này, quý khách vui lòng chuyển khoản cho Maxbox theo phương thức sau:

Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nội<br/><p>Chủ tài khoản: <light>Lương Ngọc Dương</light> </p> <p>Số tài khoản: <light>15.10.85.888888</light></p>

Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nội

Chủ tài khoản: Lương Ngọc Dương

Số tài khoản: 15.10.85.888888

Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nội<br/><p>Chủ tài khoản: <strong>Công ty TNHH Maxbox</strong></p>  <p>Số tài khoản Công ty: <strong>8868.666666</strong></p>

Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nội

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Maxbox

Số tài khoản Công ty: 8868.666666